ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนรีกานต์ พันธุ์ละออง และเด็กหญิงอัครยา หลักแหลม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:40   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนรวมลำดับที่ 9 ในการทดสอบทางวิชาการโครงการ “พระเกี้ยวเพชร ครั้งที่ 4
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอุกฤษฎ์ หนูแก้ว
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:38   อ่าน 192 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐปคัลภ์ ตั้งชัยชนะกิจ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:37   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจารุพัสตร์ ทองนาค
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:35   อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กรีฑาประเภทวิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัยดา วงษ์กรอบ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:33   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑาประเภทวิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรวลัย ดำดิน
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:32   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 – ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัครยา หลักแหลม, เด็กหญิงนรีกานต์ พันธูละออง และเด็กหญิงณิชาวรรณ์ พิมพ์มานะกิจ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:30   อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัทพงษ์ ตู้ประดับ, เด็กชายณัฐภูมิ คล้ายหนู และเด็กชายกฤษดา เรณู
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:12   อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 – ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เนตรขำ, เด็กชายพลวัฑฒ์ ศรีมหาดไทย, เด็กชายนพรัตน์ โพธิ์รักษา และคณะ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:09   อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 – ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชามญชุ์ อาศจินดาและเด็กชายจักรภัทร วิไล
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,14:01   อ่าน 112 ครั้ง