ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ประถมศึกษา

คำแนะนำสำหรับครูที่สมัครเข้ารรับการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาของ สสวท.
ศูนย์อบรมโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เพชรบุรี
เป็นศูนย์การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ประถมศึกษา นะคะ 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครออนไล์ ได้ตาม Link นี้เลยค่ะ
http://pd.ipst.ac.th/?p=2341

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูอรอุมา 092-2511205 

โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2560,15:13   อ่าน 128 ครั้ง