ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
22 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  ศึกษานิเทศน์ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกท่าน
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 200 ครั้ง