ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ดร.รัชนี พันออด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนจากชมรม To Be Number One ที่ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One เทศบาลเมืองเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ประยุกต์รีสอร์ต อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีครูศรัญญา หอสกุล ครูที่ปรึกษาชมรม เข้าร่วมกิจกรรมและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดการทำกิจกรรม
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,10:12   อ่าน 47 ครั้ง