ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเครือข่ายชมรม To Be Number One
โรงเรียนเเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสในฐานะโรงเรียนเครือข่ายชมรม. To Be Number One ของโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์เข้าร่วมจัดบู๊ธกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่โดยมีครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ดูแลตอบคำถามอย่างเต็มที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชรเพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชรปีที่ 1 รอบพื้นที่ ในการนี้นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสก็ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,10:10   อ่าน 61 ครั้ง