ภาพกิจกรรม
วัดพลับพลาไชยได้กรุณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
พระครูปลัดสุวัฒนพรมวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพลับพลาไชยและพระปลัดเอื่อน ญาณสังวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาไชยได้กรุณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จำนวน ๑๔ ทุน โดยเป็นทุนจากท่านเจ้าอาวาสจำนวน ๑๐ ทุน และจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสจำนวน ๔ ทุน โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาสขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าทั้งสองมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,09:55   อ่าน 52 ครั้ง