ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี รวมถึงได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติอีกเป็นจำนวนมากที่ได้สละทรัพย์บริจาคเป็นทุนการศึกษาและให้เกียรติมามอบทุนแก่นักเรียน ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้จัดสรรทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 439 ทุน ประกอบด้วย ทุนส่งเสริมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ทุนเรียนดี ทุนนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรมดี ทุนช่วยเหลือครอบครัว และทุนปัจจัยพื้นฐาน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านอีกในโอกาสต่อไปและขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,09:51   อ่าน 52 ครั้ง