รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
2/1 ถนนบริพัตร   ตำบลท่าราบ  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3242-5602
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :